Terms of service

PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS
1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo - Pardavimo taisyklės (toliau - "Taisyklės") yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Pirkėjas") ir Pardavėjo (toliau - "Pardavėjas") tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.shinearmor.lt (toliau - "e-parduotuvė").

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, paspaudžiate mygtuką "Pirkti". Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas privalo atsiskaityti sutartą sumą už prekes ir priimti užsakymą bendrai suderinta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo registracijos duomenų kodo. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją – naudojant e-parduotuvės portale susisiekimo su aptarnavimo centru forma arba nurodytu telefonu. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkejo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę arba pratęsti pristatymo terminą.

5. Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Jums pasirašius Važtaraštyje arba išsiųstame automatiškai sugeneruotame pranešime pirkėjui apie prietatytą arba ruošiamasi pristatyti siuntą Pirkėjo nurodytu adresu su Prekės sekimo kodu arba be jo yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad Siunta priduota tvarkinga.

6. Daiktų grąžinimas

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Prekes grąžinate Jūs savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama, dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke.

7. Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčiate Pardavėjo e-parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

9. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Elektroninis ginčų sprendimas (EGS): https://webgate.ec.europa.eu/odr