Refund policy

PREKIŲ GRĄŽINIMAI
1. Bendrosios nuostatos

Šios "Pirkimo sąlygos" (toliau - Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Pirkėjas") ir Pardavėjo, (toliau - "Pardavėjas") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo interneto parduotuvėje www.shinearmor.lt (toliau – "el. parduotuvė").
Dėmesio! Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

Pirkimo- pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško pagal šios sutarties taisykles pareigų įvykdymo. Kiekviena Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma Pardavėjo el. parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 30 dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.2.1. Prekių atsisakymas galimas, jei prekės buvo sandėliuojamos Pardavėjo sandėlyje ir pristatytos Pirkėjui per 7d. Prekių atsisakymas nevykdomas, jei prekės buvo pirktos ir gamintos pagal užsakymą.

3.2.2. Apie didesnį nei 100vnt. prekių kiekį, reikia teirautis, prieš atliekant pirkimo procedūrą.

3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.4. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

3.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3.6. Pirkėjas sutikdamas su šiomis taisyklėmis, dalyvauja pirkimo procese, kuomet www.shinearmor.lt tarpininkauja tarp prekės pirkėjo ir gamintojo.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą ar keisti visas sąlygas be atskiro įspėjimo.

4.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.4. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.5. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

4.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, pratęsti pristatymo terminą tiek, kiek reikės iki galutinio prekės pristatymo Pirkėjui.

4.7. Kai prekė yra pristatoma Pardavėjo arba jo įgalioto asmens, pristatytos įsigytos prekės kokybės, funkcijų, veikimo, formos, spalvos ar kiti reikalavimai yra apibrėžiami kaip tegiami ir Pirkėjas savo ruoštu pretenzijų neturi.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekes pristato Pardavėjas arba metodais nurodytais skiltyje Pristatymo būdai "Shipping policy", nuo gauto apmokėjimo už prekes.

5.2. Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente ( važtaraštyje ). Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą ( važtaraštį ) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta tolimesniam naudojimui.

5.3. Siunčiant prekes Omniva siuntų terminalu, gali būti įvairūs siuntų vėlavimai.

5.4. Siutų iš Lietuvos Respublikos teritorijos ir užsienio valstybių galimi neriboti vėlavimo terminai dėl major forces, politinių, klimato, karantino, karinių, teroristinių ar kitų jėgų, dėl kurių neribotam laikotarpiui yra atidedamas, sustabdomas arba įšaldomas tolimesnė siuntos kelionė Pirkėjo adresu iki galimybės leis vėl atnaujinti siuntimą.

5.5. Pardavėjas neatlygina materialinės ar moralinės žalos patirtos minėtais 5.4. atvejais, o geranoriškai siekdamas padėti stengiasi kuo greičiau atnaujinti siuntos pristatymą iki galutinio pristatymo adreso Pirkėjui.

5.6. Įvairūs siuntų vėlavimai iš užsienio valstybių yra normali praktika taikos metu, tai gali būti bet kuri netyčinė situacija, tiesiogiai nepriklausanti nuo Pardavėjo. Kiekvieną situaciją sprendžiame individualiai, siekdami kuo greičiau pasiekti galutinį abiejų šalių susitarimą.

5.7. Kai prekės yra gaminamos pagal užsakymą, pristatymo terminas prasitęsia nuo 5 iki 20 d.d. Skirtingoms prekėms priskiriamas skirtingas gamybos laikas.

6. Prekių grąžinimas

6.1. Įsigytų prekių e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“ ir 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Visos papildomos nurodytos sąlygos yra aprašytos - shinearmor.lt - Prekių grąžinimo nuostatuose ir yra skaitomas kaip pagrindinis vertinimo kriterijus atsiradus ginčui.

6.2. Pirkėjui nusprendus grąžinti prekę ir informavus apie tai Pardavėją raštu, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) ar išimta iš pakuotės, po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį. Tai negalioja pagal užsakymą gamintoms prekėms ir jų rinkiniams, komplektacijos ar dalims.

6.4. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje, ji turi būti pirkėjo nesugadinta. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės bei apsauginės plėvelės ir kt.), grąžinama prekė turi būti tos pačios sudėties, kokios buvo pirkėjo gauta; kartu turi būti grąžinamos ir už pirkinį gautos dovanos.

6.5. Būtina sąlyga kreiptis į pardavėją raštu per 30 d. nuo produktų pardavimo dienos, nes pasibaigus nurodytam terminui pirkėjas praranda teisę grąžinti prekę(es) ir atgauti už tai sumokėtus pinigus įskaitant ir siuntimo išlaidas.

6.6. Jei prieš tai išvardintos sąlygos yra įvykdytos, turėtumėte užpildyti prašymą grąžinti prekę: Prisijunkite prie savo paskyros (jei pirkote neprisijungę, norėdami užpildyti grąžinimo formą, prisijunkite tuo pačiu el. paštu, kurį naudojote pirkdami prekę); taip pat galite susisiekti el. paštu shinearmor.lt@gmail.com arba nurodytu kontaktiniu telefonu ar per Facebook puslapį. Gavę jūsų prašymą, su jumis susisieksime per 2 darbo dienas ir susiderinsime prekės grąžinimo detales. Gavę prekę ir įsitikinę, kad prekė yra nenaudota, per 3 d.d. grąžinsime pinigus į jūsų nurodytą sąskaitą.

6.7. Nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

6.8. Prekės pakuotė neturi būti pažeista, o prekė kartu su pakuote nepraradusi prekinės išvaizdos ir pilnos komplektacijos. Prekė negali būti pradėta naudoti ar bandyta naudoti. Klientas apmoka grąžinimo/siuntimo išlaidas. Taip pat pirkėjas sutikdamas su šiomis taisyklėmis patvirtina, kad neturės pretenzijų dėl prekės.

7. Atsakomybė

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už prekių pardavimo patvirtinimo išsiuntimą elektroniniu paštu automatiškai sugeneruotos programos teisingumą.

7.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.

8. Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9. Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.